071-32343234-6

نمونه تدریس اساتید در کلاس های تدریس صفر تا صد


کلاسهای وکالت (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه) - قضاوت- کارشناسی ارشد- دکتری

اصول فقه – دکتر گلستان رو
Fazel.ac.ir/s/o2.mp4
تجارت –دکتر لطفی
Fazel.ac.ir/s/tl.mp4
آیین دادرسی مدنی-دکتر لطفی
Fazel.ac.ir/s/alotfi.mp4

حقوق مدنی-دکتر لطفی
Fazel.ac.ir/s/m3.mp4

حقوق جزا – دکتر زارعی
Fazel.ac.ir/s/j2.mp4

آیین دادرسی کیفری- دکتر زارعی
Fazel.ac.ir/s/k2.mp4

آیین دادرسی مدنی- دکتر هاشمی نسب
Fazel.ac.ir/s/ah.mp4

استعداد شغلی–استاد درستی
ویژه آزمون قضاوت

Fazel.ac.ir/s/eg.mp4

تحریر الوسیله-دکتر گلستان رو
ویژه مرکز وکلا

Fazel.ac.ir/s/mt.mp4

آمادگی مرحله مصاحبه
مرکز وکلا

Fazel.ac.ir/s/sm.mp4

ثبت و آیین نامه های ثبتی-دکتر لطفی
Fazel.ac.ir/s/sa.mp4

حقوق اساسی- استاد راسخ
مرکز وکلا

Fazel.ac.ir/s/asa.mp4

احکام اسلامی-دکتر گلستان رو
سردفتری

Fazel.ac.ir/s/Ah.mp4
آیین دادرسی مدنی-دکتر نعمت الهی
Fazel.ac.ir/s/a1.mp4
تجارت –دکتر نعمت الهی
Fazel.ac.ir/s/t2.mp4

حقوق مدنی-دکترحسینی
Fazel.ac.ir/s/m2.mp4

هوش و استعداد تحصیلی-استاد هاشمی
سردفتری

Fazel.ac.ir/s/Ho.mp4

ادبیات پارسی- دکتر مظفری
سردفتری

Fazel.ac.ir/s/p.mp4

عربی- دکتر جعفری
سردفتری

Fazel.ac.ir/s/ab.mp4

جهت ثبت نام کلیک نمایید.

کلاسهای آمادگی آزمون های استخدامی

معارف اسلامی-استاد شعله
Fazel.ac.ir/s/maa.mp4
زبان و ادبیات فارسی-دکتر مظفری
Fazel.ac.ir/s/Adabiat.mp4
اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی
و حقوق اساسی-استاد راسخ

Fazel.ac.ir/s/asasi.mp4


کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

معرفی درس استعداد تحصیلی
دکتری (کلیه رشته ها)

Fazel.ac.ir/s/e.mp4
استعداد تحصیلی دکتری
(کلیه رشته ها)استاد گیلک

Fazel.ac.ir/s/e1.mp4
زبان عمومی کنکور دکتری
(کلیه رشته ها)استاد مکرمی

Fazel.ac.ir/s/z.mp4

متون فقه کنکور کارشناسی ارشد
و دکتری حقوق

Fazel.ac.ir/s/mo.mp4

متون حقوقی(انگلیسی)
کنکور کارشناسی ارشد حقوق

Fazel.ac.ir/s/mh.mp4

مقاله نویسی
ارائه مدرک از وزارت علوم

Fazel.ac.ir/s/mg.mp4

جهت ثبت نام کلیک نمایید.

بازگشت به بالا