071-32343234-6

فرم همکاری کارمند

الف-مشخصـات فـردی

*نام:
*نام خانوادگی:
نام پدر:
تاریخ تولد:
محل تولد:
*تلفن همراه:
مثال : 09303329448
*تلفن منزل:
مثال : 07112304014
*ایمیل:
آدرس منزل(کامل):

ب-وضعیت تاهل

مجرد متارکه متاهل(نام و شغل همسر)

*ج-شغل درخواستی

پست درخواستی نوع همکاری(در صورت تمایل می توانید چند مورد را هم علامت بزنید)
تمام وقت نیمه وقت( 8 الی 14 14 الی 20)

د-مشخصـات تحصـیلی

لطفا مشخصات خود را مطابق جدول زیر ذکر نمایید.(کلیه موارد را تکمیل نمایید)

ردیف مقطع رشته و گرایش دانشگاه معدل سال اخذ
1 دیپلم
2 کاردانی
3 کارشناسی
4 کارشناسی ارشد

ه-تسلط به کامپیوتر

ردیف نام نرم افزار میزان تسلط ردیف نام نرم افزار میزان تسلط
1 Windows
زیاد متوسط کم
7 Asp.Net
زیاد متوسط کم
2 Word
زیاد متوسط کم
8 php
زیاد متوسط کم
3 Excel
زیاد متوسط کم
9 آشنایی با شبکه های اجتماعی
زیاد متوسط کم
4 Access
زیاد متوسط کم
10
زیاد متوسط کم
5 Internet
زیاد متوسط کم
11
زیاد متوسط کم
6 Photoshop
زیاد متوسط کم
12
زیاد متوسط کم

اگر در زمینه هایی به جزء موارد فوق تسلط دارید در بخش زیر شرح دهید.

و-سابقه

سابقه کار خود را مطابق جدول ذیل ذکر نمایید.

ردیف نام محل کار قبلی واحدی که در آن مشغول بودید پست شما علت ترک کار
1
2
3
4

ه- حقوق درخواستی

میزان حقوق درخواستی جهت یک ماه را ذکر فرمایید(این بند را حتما تکمیل فرمایید.)

تمام وقت(روزی 9 ساعت):ریال
نیمه وقت(روزی 6 ساعت):ریال

ز- معرف

مشخصات حداقل دو نفر را که بتوانند در مورد حسن انجام کار و اخلاق شما چک /سفته تضمین بدهند.

نام و نام خانوادگی شغل معرف نسبت ایشان با شما نشانی دقیق و تلفن معرف
عبارت امنیتی
*تاریخ تکمیل فرم:

 

بازگشت به بالا