071-32343234-6

در این ویدئو آقای نکوفر رئیس موسسه آموزش عالی فاضل در مورد ماهیت کارشناس رسمی دادگستری و آزمونهای ورودی این شغل و همچنین قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار توضیحاتی را ارائه نموده اند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه موسسه آموزش عالی فاضل در اینستاگرام را دنبال کنید-کلیک کنید

تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۴۰۱۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۵ یا پیام به واتساپ ۰۹۳۸۸۴۹۶۳۷۵

خدمات آموزشی آزمون کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی

کلاس آمادگی آفلاین تدریس صفر تا صد آزمون کارشناسی رسمی رشته حسابداری و حسابرسی (دروس تخصصی و مشترک)118ساعت تدریس صفر تا صد دروس تخصصی+ 30 ساعت کلاس حل 300 تست مهم و برگزیده + 45 ساعت کلاس تدریس صفر تا صد و کلاس حل 200 تست مهم و برگزیده قسمت مشترک کلیه رشته ها
استاد دروس تخصصی: دکتر اصانلو
استاد دروس قسمت مشترک: دکتر هاشمی نسب

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه موسسه آموزش عالی فاضل در اینستاگرام را دنبال کنید-کلیک کنید
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۴۰۱۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۵ یا پیام به واتساپ ۰۹۳۸۸۴۹۶۳۷۵
کلاس آفلاین(فیلم ضبط شده)

تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته حسابداری و حسابرسی ویژه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه ارائه می شود.
2- کلاسها بصورت آفلاین (فیلم ضبط شده) از طریق سایت موسسه آموزش عالی فاضل ارائه می شود. در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند.
3- داوطلبان می توانند به مدت 5 ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.
شهریه کلاس 5.000.000 تومان (طی 3 قسط قابل پرداخت می باشد). جهت پرداخت شهریه به صورت اقساط با شماره 09386503300 در واتساپ واحد حسابداری هماهنگ بفرمایید.


توضیحات دکتر اصانلو در مورد منابع ازمون کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی


توضیحات آقای نکوفر در مورد شرایط آزمون کارشناس رسمی و تغییرات جدید قوانین
شهریه با تخفیف نقدی 4.500.000 تومان

خدمات آموزشی آزمون کارشناس رسمی عمران- راه و ساختمان

کلاس آمادگی آفلاین تدریس صفر تا صد آزمون کارشناسی رسمی رشته عمران- راه و ساختمان (دروس تخصصی)


120 ساعت تدریس صفر تا صد دروس تخصصی+ 45 ساعت کلاس حل 500 تست مهم و برگزیده+ 45 ساعت کلاس تدریس صفر تا صد و کلاس حل 200 تست مهم و برگزیده قسمت مشترک کلیه رشته ها


استاد دروس تخصصی: دکتر رضائیان
استاد دروس قسمت مشترک: دکتر هاشمی نسب

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه موسسه آموزش عالی فاضل در اینستاگرام را دنبال کنید-کلیک کنید
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۴۰۱۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۵ یا پیام به واتساپ ۰۹۳۸۸۴۹۶۳۷۵
تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته راه و ساختمان ویژه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه ارائه می شود.
2- کلاسها بصورت آفلاین (فیلم ضبط شده) از طریق سایت موسسه آموزش عالی فاضل ارائه می شود. در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند.
3- داوطلبان می توانند به مدت 5 ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.
شهریه کلاس 6.500.000 تومان (طی 3 قسط قابل پرداخت می باشد). جهت پرداخت شهریه به صورت اقساط با شماره 09386503300 در واتساپ واحد حسابداری هماهنگ بفرمایید.


توضیحات دکتر رضاییان در مورد منابع ازمون کارشناس رسمی راه و ساختمان


توضیحات آقای نکوفر در مورد شرایط آزمون کارشناس رسمی و تغییرات جدید قوانین
شهریه با تخفیف نقدی 6.000.000 تومان

خدمات آموزشی آزمون کارشناس رسمی امور نقه

کلاس آمادگی آفلاین تدریس صفر تا صد آزمون کارشناسی رسمی رشته امور نفقه (دروس تخصصی و مشترک)


40 ساعت تدریس صفر تا صد دروس تخصصی+ 12 ساعت کلاس حل 300 تست مهم و برگزیده+ 45 ساعت کلاس تدریس صفر تا صد و کلاس حل 200 تست مهم و برگزیده قسمت مشترک کلیه رشته ها


استاد دروس تخصصی: دکتر حسینی
استاد دروس قسمت مشترک: دکتر هاشمی نسب

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه موسسه آموزش عالی فاضل در اینستاگرام را دنبال کنید-کلیک کنید
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۴۰۱۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۵ یا پیام به واتساپ ۰۹۳۸۸۴۹۶۳۷۵
کلاس آفلاین(فیلم ضبط شده)
تذکر:
1- در این کلاس دروس تخصصی و مشترک رشته نفقه ویژه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه ارائه می شود.
2- کلاسها بصورت آفلاین (فیلم ضبط شده) از طریق سایت موسسه آموزش عالی فاضل ارائه می شود. در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند.
3- داوطلبان می توانند به مدت 5 ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.
شهریه کلاس 2.200.000 تومان (طی 2 قسط قابل پرداخت می باشد). جهت پرداخت شهریه به صورت اقساط با شماره 09386503300 در واتساپ واحد حسابداری هماهنگ بفرمایید.


توضیحات دکتر حسینی در مورد منابع ازمون کارشناس رسمی نفقه


توضیحات آقای نکوفر در مورد شرایط آزمون کارشناس رسمی و تغییرات جدید قوانین
شهریه با تخفیف نقدی 2.000.000 تومان

خدمات آموزشی آزمون کارشناس رسمی – مباحث مشترک

کلاس آمادگی آفلاین تدریس صفر تا صد آزمون کارشناسی رسمی قسمت مشترک کلیه رشته ها


28 ساعت کلاس تدریس صفر تا صد+ 17 ساعت کلاس حل 200 تست مهم و برگزیده قسمت مشترک کلیه رشته ها


استاد: دکتر هاشمی نسب

جهت کسب اطلاعات بیشتر صفحه موسسه آموزش عالی فاضل در اینستاگرام را دنبال کنید-کلیک کنید
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۴۰۱۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۴ - ۰۷۱۳۲۳۴۳۲۳۵ یا پیام به واتساپ ۰۹۳۸۸۴۹۶۳۷۵
کلاس آفلاین(فیلم ضبط شده)
تذکر:
1- در این کلاس تدریس قسمت مشترک کلیه رشته ها ویژه کارشناسان رسمی قوه قضائیه ارائه می شود.
2- کلاسها بصورت آفلاین (فیلم ضبط شده) از طریق سایت موسسه آموزش عالی فاضل ارائه می شود. در کلاسها داوطلبان صدا و تصویر استاد و برد هوشمند را به وضوح دریافت می کنند.
3- داوطلبان می توانند به مدت 5 ماه از زمان ثبت نام بصورت نامحدود در هر ساعتی از شبانه روز فیلم کلاس را بازبینی نمایند.


توضیحات دکتر هاشمی نسب در مورد منابع مشترک آزمون کارشناس رسمی


توضیحات آقای نکوفر در مورد شرایط آزمون کارشناس رسمی و تغییرات جدید قوانین
شهریه با تخفیف نقدی 1.500.000 تومان

بازگشت به بالا