071-32343234-6

شرایط اخذ نمایندگی
موسسه فاضل جهت خدمات رسانی بهتر به جامعه علمی کشورو بسط عدالت آموزشی اقدام به اعطای نمایندگی در تمام نقاط کشور می نماید. بدین منظور در صورت تمایل به همکاری، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نموده تا همکاران مسئول در واحد نمایندگی های موسسه آموزش عالی فاضل در اسرع وقت رسیدگی نمایند.
لازم به ذکر است دارا بودن تمامی شرایط زیر جهت اعطای نمایندگی الزامی می باشد و فرم های غیر مرتبط بررسی نخواهند شد:
1- دارا بودن محیط آموزشی مناسب و سوابق آموزشی یا موسسه ی حقوقی معتبر ثبت شده
2- آشنایی با زمینه فعالیت های موسسه
3- توانایی ارائه خدمات موسسه به داوطلب
4- تامین فضای آموزشی مناسب و تجهیزات آموزشی (کامپیوتر، اینترنت، اسکنر و ...)

فرم اخذ نمایندگی

*استان:
*شهرستان:
نام آموزشگاه / موسسه حقوقي
*نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز:
*زمینه فعالیت:
وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان):
*ارگان صدور مجوز فعالیت:
* شماره ثبت پروانه مجوز آموزشگاه یا موسسه ی حقوقی یا شماره پروانه وکالت یا کد مدرسی:
*شهرستان محل فعالیت:
آدرس محل فعالیت:
*کد شهر:
* شماره تماس ثابت آموزشگاه:
مثال : 07112304014
*تلفن همراه:
مثال : 09303329448
*ایمیل:
امکانات اداری:
نحوه آشنایی با موسسه فاضل:
آیا نماینده سایر موسسات آموزشی هستید؟نام ببرید.
توضیحات:
عبارت امنیتی

 

بازگشت به بالا