071-32343234-6

کلاسهای آمادگی نظام مهندسی

دوره حضوری آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت یا اجرا) ویژه آزمون اردیبهشت سال 1402

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی
نظارت و اجرا – فولاد
نظارت و اجرا – بارگذاری
نظارت و اجرا – بتن
A استاد رضائیان پنجشنبه 8-13 1401/12/04 فولاد + اجرای صنعتی + ایمنی+جوشکاری
بارگذاری+پی و پی سازی+گودبرداری+آیین نامه2800زلزله
مصالح و فراورده های ساختمانی+بتن+ مصالح بنایی
A استاد رضائیان پنجشنبه 15-21 1401/12/04
A استاد رضائیان جمعه 8-13 1401/12/05
A استاد رضائیان جمعه 15-21 1401/12/05


تذکر:
* کلاسها بصورت یک هفته در میان برگزار میگردد
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
کل شهریه پرداختی به صورت اقساط 4/900/000 می باشد..( قابل پرداخت در سه قسط- قسط اول 1/900/000 نقد- مابقی اقساط 1/500/000 دو فقره چک)

شهریه با احتساب تخفیف نقدی 4/500/000 تومان

دوره آنلاین آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت یا اجرا) ویژه آزمون اردیبهشت سال 1402

نام درس گروه روز و ساعت تشکیل استاد مباحث تدریسی شهریه
نظارت و اجرا – فولاد A یکشنبه
15-17
18-22
استاد رضائیان فولاد + اجرای صنعتی + ایمنی+جوشکاری اقساط 4/400/000
نظارت و اجرا – بارگذاری A دوشنبه
15-17
18-22
استاد رضائیان مصالح و فراورده های ساختمانی+بتن+ مصالح بنایی نقد 4/000/000
نظارت و اجرا – بتن A استاد رضائیان بارگذاری+پی و پی سازی+گودبرداری+آیین نامه2800زلزله


تذکر:
* مدت زمان دوره 100 ساعت می باشد
* در صورت پرداخت نقدی، از تخفیف بهره مند خواهید شد. (شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)
* فیلم¬های آنلاین بمدت 4 ماه بعد از ثبت¬نام بر روی پروفایل داوطلبی ذخیره و داوطلبین در هر ساعتی از شبانه روز امکان بازبینی کلاس را دارند.
کل شهریه پرداختی به صورت اقساط 4/400/000 می باشد.

شهریه با احتساب تخفیف نقدی 4/000/000 تومان

دوره آفلاین آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت یا اجرا) ویژه آزمون اردیبهشت 1402

نام درس گروه استاد مباحث تدریسی شهریه (تومان)
نظارت و اجرا-فولاد A استاد رضائیان اجرای صنعتی + ایمنی+جوشکاری+فولاد نقد 3/000/000 تومان
اقساط 3/400/000 تومان
نظارت و اجرا – بتن A استاد رضائیان مصالح و فراورده های ساختمانی+بتن+ مصالح بنایی
نظارت و اجرا – بارگذاری A استاد رضائیان بارگذاری+پی و پی سازی+گودبرداری+آیین نامه2800زلزله


تذکر:
* مدت زمان فیلم آموزشی 110 ساعت می¬باشد.
* فیلم¬های آفلاین بمدت 4 ماه بعد از ثبت¬نام بر روی پروفایل داوطلبی ذخیره و داوطلبین در هر ساعتی از شبانه روز امکان بازبینی کلاس را دارند.
*این دوره فیلمهای ضبط شده کلاس آنلاین دوره آزمون شهریور میباشد.

شهریه با احتساب تخفیف نقدی 3/000/000 تومان

دوره آفلاین آمادگی نظام مهندسی رشته مکانیک – تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون دی سال 1401

نام درس گروه استاد مباحث تدریسی شهریه (تومان)
نظارت و اجرا – فولاد A دکتر فلاحی کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان+
تاسیسات مکانیکی+آسانسور و پله برقی +
تاسیسات بهداشتی+لوله کشی گاز طبیعی+ آزمون آزمایشی رایگان
نقد 2/000/000 تومان
2.600.000 تومان اقساط طی 2قسط 1.300.000 تومان


تذکر:
* مدت زمان فیلم آموزشی 88 ساعت می¬باشد.
* فیلم¬های آفلاین بمدت 4 ماه بعد از ثبت¬نام بر روی پروفایل داوطلبی ذخیره و داوطلبین در هر ساعتی از شبانه روز امکان بازبینی کلاس را دارند.
*این دوره فیلمهای ضبط شده کلاس آنلاین دوره آزمون شهریور میباشد.

شهریه با احتساب تخفیف نقدی 2/000/000 تومان

بازگشت به بالا