071-32343234-6

کلاسهای آمادگی نظام مهندسی ویژه آزمون شهریور سال 1401

دوره آنلاین آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت یا اجرا) ویژه آزمون شهریور سال 1401

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
نظارت و اجرا – فولاد A استاد رضائیان یکشنبه 17-22 1401/03/08 فولاد + اجرای صنعتی + ایمنی+جوشکاری اقساط 2/870/000
نظارت و اجرا – بتن A استاد رضائیان سه شنبه 17-22 1401/03/10 مصالح و فراورده های ساختمانی+بتن+ مصالح بنایی
نظارت و اجرا – بارگذاری A استاد رضائیان سه شنبه 17-22 1401/03/10 بارگذاری+پی و پی سازی+گودبرداری+آیین نامه2800زلزله


تذکر:
* مدت زمان برگزاری کلاس¬ها 100 ساعت آموزشی خواهد بود. 30 ساعت کارگاه حل تست و سه مرحله آزمون آزمایشی آنلاین یا حضوری به پکیج آموزشی فوق اضافه می¬گردد.
* در صورت پرداخت نقدی، از 10% تخفیف بهره مند خواهید شد. (شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است .
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* کلاس در سایت فاضل برگزار می شود برای شرکت در کلاس آنلاین نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست و با مرورگرهای متعارف امکان شرکت در کلاس فراهم است.

شهریه با احتساب تخفیف نقدی 2/580/000 تومان

دوره حضوری آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت یا اجرا) ویژه آزمون شهریور سال ۱۴۰۱

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
نظارت و اجرا – فولاد A استاد رضائیان پنج شنبه 15-21 1401/03/12 فولاد + اجرای صنعتی + ایمنی+جوشکاری اقساط 3/300/000
نظارت و اجرا – بارگذاری A استاد رضائیان جمعه 9-13 1401/03/13 بارگذاری+پی و پی سازی+گودبرداری+آیین نامه2800زلزله
نظارت و اجرا – بتن A استاد رضائیان جمعه 15-21 1401/03/13 مصالح و فراورده های ساختمانی+بتن+ مصالح بنایی

تذکر:

* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* شرایط اقساط طی سه قسط

شهریه با احتساب تخفیف نقدی 2/980/000 تومان

دوره آنلاین آمادگی نظام مهندسی رشته مکانیک – تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون شهریور سال 1401

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
تاسیسات مکانیکی A استاد فلاحی پنجشنبه 15-21 1401/03/12 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان+
تاسیسات مکانیکی+آسانسور و پله برقی +
تاسیسات بهداشتی+لوله کشی گاز طبیعی+ آزمون آزمایشی رایگان
3/3000/000 اقساط

تذکر:

* مدت زمان برگزاری کلاسها حداقل 80 ساعت آموزشی خواهد بود.
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* در صورت پرداخت نقدی ،از 10% تخفیف بهره مند خواهید شد. (شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)
* کلاس در سایت فاضل برگزار می شود برای شرکت در کلاس آنلاین نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست و با مرورگرهای متعارف امکان شرکت در کلاس فراهم است.
* بعد از برگزاری هر جلسه کلاس بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در سایت بارگذاری میشود و داوطلبان تا 10 مهر 1401 در هر ساعتی از شبانه روز امکان بازبینی کلاس را دارند.

شهریه با احتساب تخفیف نقدی 2/980/000 تومان

کلاسهای امادگی آزمون نظام مهندسی ویژه آزمون اسفند ۱۴۰۰

دوره آنلاین آمادگی نظام مهندسی رشته معماری (طراحی)

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
طراحی معماری A مهندس بلادی جمعه 19-14 1400/09/19 کلیه مباحث 2/980/000

تذکر:
* مدت زمان برگزاری کلاس¬ها 50 ساعت آموزشی خواهد بود. سه مرحله آزمون آزمایشی آنلاین یا حضوری به پکیج آموزشی فوق اضافه می¬گردد.
* در صورت پرداخت نقدی ،از 10% تخفیف بهره مند خواهید شد. (شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است .
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* کلاس در سایت فاضل برگزار می شود برای شرکت در کلاس آنلاین نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست و با مرورگرهای متعارف امکان شرکت در کلاس فراهم است.
*بعد از برگزاری هر جلسه کلاس بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در سایت بارگذاری میشود و داوطلبان تا 29 اسفند 1400 در هر ساعتی از شبانه روز امکان بازبینی کلاس را دارند.
*جلساتی بعنوان کرکسیون جهت بازبینی تمرین دانشجویان برگزار می گردد

شهریه 2/682/000 تومان

دوره آنلاین آمادگی نظام مهندسی رشته معماری (نظارت و اجرا)

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
نظارت و اجرا معماری A دکتررضاییان شنبه و چهارشنبه 22-17 1400/09/20 کلیه مباحث 2/980/000

تذکر:
* مدت زمان برگزاری کلاس¬ها 100 ساعت آموزشی خواهد بود. سه مرحله آزمون آزمایشی آنلاین یا حضوری به پکیج آموزشی فوق اضافه می¬گردد.
* در صورت پرداخت نقدی ،از 10% تخفیف بهره مند خواهید شد. (شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است .
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* کلاس در سایت فاضل برگزار می شود برای شرکت در کلاس آنلاین نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست و با مرورگرهای متعارف امکان شرکت در کلاس فراهم است.
*بعد از برگزاری هر جلسه کلاس بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در سایت بارگذاری میشود و داوطلبان تا 29 اسفند 1400 در هر ساعتی از شبانه روز امکان بازبینی کلاس را دارند.

شهریه 2/682/000 تومان

دوره آنلاین آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (محاسبه)

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
محاسبات – فولاد A استاد کشاورز جمعه 13-8
20-15
1400/09/12 فولاد + تحلیل سازه + مصالح بنایی 2/980/000
محاسبات – بتن A استاد کشاورز جمعه 13-8
20-15
1400/09/12 بتن
محاسبات – بارگذاری A استاد کشاورز جمعه 13-8
20-15
1400/09/12 بارگذاری + خاک + پی و پی سازی + آیین نامه 2800 زلزله


تذکر:
* مدت زمان برگزاری کلاس¬ها 100 ساعت آموزشی خواهد بود. 30 ساعت کارگاه حل تست و سه مرحله آزمون آزمایشی آنلاین یا حضوری به پکیج آموزشی فوق اضافه می¬گردد.
* در صورت پرداخت نقدی ،از 10% تخفیف بهره مند خواهید شد. (شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است. از هفته چهارم به بعد روزهای پنجشنبه ساعت 15 الی 20 نیز به کلاس اضافه می¬گردد.
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* کلاس در سایت فاضل برگزار می شود برای شرکت در کلاس آنلاین نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست و با مرورگرهای متعارف امکان شرکت در کلاس فراهم است.
*بعد از برگزاری هر جلسه کلاس بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در سایت بارگذاری میشود و داوطلبان تا 29 اسفند 1400 در هر ساعتی از شبانه روز امکان بازبینی کلاس را دارند.

شهریه 2/682/000 تومان

دوره حضوری آمادگی نظام مهندسی رشته مکانیک – تاسیسات مکانیکی

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
تاسیسات مکانیکی A استاد فلاحی جمعه 13-8
21-15
1400/09/19 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان+
تاسیسات مکانیکی+آسانسور و پله برقی +
تاسیسات بهداشتی+لوله کشی گاز طبیعی+ آزمون آزمایشی رایگان
2/980/000

تذکر:

* مدت زمان برگزاری کلاسها حداقل 80 ساعت آموزشی خواهد بود.
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* در صورت پرداخت نقدی ،از 10% تخفیف بهره مند خواهید شد. (شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)

شهریه 2/682/000 تومان

دوره حضوری آمادگی نظام مهندسی رشته معماری – طراحی

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
طراحی معماری A مهندس بلادی شنبه
سه شنبه
21-16 1400/09/20 کلیه مباحث
+ آزمون آزمایشی رایگان
2/980/000

تذکر:

* مدت زمان برگزاری کلاسها حداقل 80 ساعت آموزشی خواهد بود.
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* در صورت پرداخت نقدی ،از 10% تخفیف بهره مند خواهید شد. (شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)

شهریه 2/682/000 تومان

دوره آنلاین آمادگی نظام مهندسی رشته برق – تاسیسات برقی

نام درس گروه استاد روز تشکیل ساعت تشکیل تاریخ شروع مباحث تدریسی شهریه (تومان)
تاسيسات برقي نظارت و طراحی A استاد محمودزاده شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
20-15 1400/09/21 کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان+ نشریه 2/980/000

تذکر:
* مدت زمان برگزاری کلاسها حداقل 100 ساعت برای نظارت و 35 ساعت مازاد برای طراحی خواهد بود.
* کلاسها در روزهای تعطیل برقرار است
* درصورت نیازتا 3 جلسه جبرانی به کلاسها اضافه می گردد که با اعلام قبلی انجام خواهد شد.
* کلاس در سایت فاضل برگزار می شود برای شرکت در کلاس آنلاین نیاز به نصب هیچ نرم افزاری نیست و با مرورگرهای متعارف امکان شرکت در کلاس فراهم است.
*بعد از برگزاری هر جلسه کلاس بصورت آنلاین ، فیلم کلاس در سایت بارگذاری میشود و داوطلبان تا 29 اسفند 1400 در هر ساعتی از شبانه روز امکان بازبینی کلاس را دارند.

شهریه 2/682/000 تومان

بازگشت به بالا