071-32343234-6

داوطلب فهیم آزمون تحصیلات تکمیلی

برای دستیابی به موفقیت مهم ترین و ابتدایی ترین قدم آن است که دقیقا مشخص کنید به دنبال چه نتیجه ای هستید. قطعا هدفدار بودن اولین مرحله موفقیت در تمامی صحنه های زندگی است.اما این امر به تنهایی امکان دستیابی به نتیجه را ممکن نمی سازد. درست گام برداشتن موجب دستیابی به آینده دلخواه است . در این بین کنترل بازتاب ها و انعکاسهای قبلی سریع ترین راه برای تشخیص این است که آیا راه را درست رفته اید یا در جهت نادرست گام برداشته اید. اگر از دستاورد های این لحظه خویش راضی نباشید باید راه های دیگری را بیازمایید. برای هر انسانی در هر شرایطی دگرگونی زندگی امکان پذیر است. درک این واقعیت برای انسانهای متفاوت در زمان های گوناگون زندگی حتمی است ولی بهتر آن است که قبل از هدر رفتن سال ها و لحظات گرانبهای عمر هر چه بیشتر برای بهتر ساختن لحظاتی که سپری می شود گام برداریم تا بتوانیم در آینده ای نزدیک نتیجه تلاش هایمان را ببینیم.

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری از سال 1379 تاکنون طرح آماده سازی داوطلبان آزمون ورودی (کنکور) کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد ، دکتری و وکالت دادگستری و فراگیر پیام نور را در جنوب کشور اجرا کرده است و هر ساله با روش های کاملا علمی نسبت به بهینه سازی فرایند آموزشی داوطلبان خود مبادرت ورزیده است . آمار درخشان قبولی داوطلبان موسسه بیانگر درستی راهکار های موسسه در برخورد با مشکلات داوطلبان می باشد.

بازگشت به بالا