071-32343234-6

پاسخنامه تشریحی و تطبیق سوالات آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه 1400 با کارگاه های حل تست و منابع آموزشی موسسه آموزش عالی فاضل

حقوق مدنی
متون فقه
حقوق جزاء
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق اساسی
حقوق ثبت

پاسخنامه تشریحی و تطبیق سوالات آزمون وکالت 99 با کارگاه های حل تست و منابع آموزشی موسسه آموزش عالی فاضل

اصول فقه
حقوق مدنی
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزاء

پاسخنامه تشریحی و تطبیق سوالات آزمون وکالت 98 با کارگاه های حل تست و منابع آموزشی موسسه آموزش عالی فاضل

اصول فقه
حقوق تجارت
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی مدنی
حقوق مدنی
حقوق جزا

جهت ثبت نام در طرح توربو (کارگاه جمع بندی و حل تست های احتمالی ویژه آزمون وکالت 1402) کلیک نمایید.

بازگشت به بالا