071-32343234-6

فرم همکاری اساتید

الف-مشخصـات فـردی

*نام:
*نام خانوادگی:
*نام پدر:
*تاریخ تولد:
*محل تولد:
*تلفن همراه:
مثال : 09303329448
*تلفن منزل:
مثال : 07112304014
*ایمیل:
آدرس منزل:
آدرس محل کار:
تلفن محل کار:

ب-مشخصـات تحصـیلی

لطفا مشخصات خود را مطابق جدول زیر ذکر نمایید.(کلیه موارد را تکمیل نمایید)

ردیف مقطع رشته و گرایش دانشگاه معدل سال اخذ
1 کاردانی
2 کارشناسی
3 کارشناسی ارشد
4 دکتری

ج-مشخصـات پژوهشـی

تالیفات و مقاله های پذیرفته شده در کنفرانسهای داخلی و خارجی را ذکر فرمایید.

ردیف سال ارائه نام مقاله یا کتاب موضوع محل ارائه
1
2
3

د-تـدریس

1-سابقه تدریس خود را مطابق جدول ذیل ذکر فرمایید.

ردیف مقطع رشته نام درس محل تدریس
1
2
3
4

2-نشانی و تلفن مراکزآموزشی که سابقا در آن تدریس داشته را ذکر فرمایید.

ردیف نام محل و نشانی تلفن نام مسئول آموزش
1
2
3
4
5

3-دروسی که علاقمند به تدریس آن هستید را به ترتیب علاقه و تخصص خود مشخص نمایید.(در صورتیکه جزوه-مجموعه تست و نکاتی را برای دروس مورد تهیه کرده اید در قسمت توضیحات مرقوم فرمایید.)

ردیف نام درس مقطع رشته توضیحات
1
2
3
4
5

ه- حق تـدریس

میزان حق التدریس درخواستی جهت هر جلسه 60 دقیقه ای را ذکر فرمایید.(این بند را حتما تکمیل فرمایید.)

و- نحوه آشنایی خود را با موسسه و دلیل تقاضای تدریس در این موسسه را ذکر نمایید

ز- ساعت همکاری

زمانی را که در هفته مایل به همکاری میباشید را با علامت * مشخص نمایید.

روز/ساعت 8-10 10-12 12-2 2-4 4-6 6-8 8-10
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
عبارت امنیتی
*تاریخ تکمیل فرم:

 

بازگشت به بالا