071-32343234-6

فیلم های آموزشی مدار الکتریکی 1 و 2

این مجموعه شامل آموزش تمامی فصول دروس مدار الکتریکی 1 و 2 کنکور ارشد برق و دکتری برق و کامپیوتر با تدریس مهندس ثابت به صورت تشریحی و تستی و با شیوه ای نوین در تدریس و تدوین رایانه ای می‌باشد. تقریا کلیه تست‌های آزمون‌ها و کنکورهای ارشد و دکتری برق و آزمون‌های استخدامی، در این مجموعه جلسات آموزشی حل شده است.

فصل اول :مدارهای ساده مقاومتی و روش‌های تحلیل مدار
فصل ششم :عناصر تزوج و ترانسفورماتورها
فصل دوم:مدارهای مرتبه اول
فصل هفتم :گراف‌های شبکه، ماتریس‌های توصیف کننده مدار، فضای حالت
فصل سوم :مدارهای مرتبه دوم و بالاتر
فصل هشتم :فرکانس‌های طبیعی مدار و تابع شبکه
فصل چهارم :تبدیل لاپلاس و تحلیل مدار به کمک آن
فصل نهم :شبکه‌های دو دریچه‌ای (دو قطبی)
فصل پنجم :پاسخ حالت دائمی سینوسی (فازور)
فصل دهم : قضایای شبکه
قبل از خریداین مجموعه، چهار ویدئوی نمونه جهت آشنایی با روند تدریس ارائه شده است.
در این ویدئوها آموزش خواهید دید که با روش‌هایی خاص می‌توان تست‌ها را در زمان بسیار کم حل نمود.

1-یافتن مقاومت معادل یک شبکه شامل منبع وابسته به کمک گزینه‌ها
«جهت دیدن این ویدئو، روی عکس بالا کلیک کنید.»

2-تابع شبکه و معادلات دیفرانسیل حاکم بر شبکه
«جهت دیدن این ویدئو، روی عکس بالا کلیک کنید.»

3-تابع شبکه، صفرها و قطب‌های آن
«جهت دیدن این ویدئو، روی عکس بالا کلیک کنید.»

4-یافتن مدار معادل تونن و نورتن
«جهت دیدن این ویدئو، روی عکس بالا کلیک کنید.»

اهمیت یادگیری درس مدارهای الکتریکی 1 و 2 و تسلط بر آن در آزمون‌های ارشد، دکتری و استخدامی

در آغاز این ویدئو، اهمیت یادگیری این درس پایه‌ای و اساسی در رشته برق توضیح داده شده است؛ به عبارتی توضیح خواهیم داد که چه میزان تسلط روی این درس می‌تواند به یادگیری بقیه دروس رشته برق کمک کند؛ سپس فصول یازده گانه مدار (از دید مدرس) بررسی خواهد شد. با توجه به پیوستگی دو فصل مهم، فصل هفت و هشت با هم تلفیق گردیده (در حین آموزش) و به یک فصل تبدیل شده است. در ادامه بودجه‌بندی هر فصل در آزمون‌های ارشد، دکتری و استخدامی بررسی شده و مشخص می‌کنیم در این آزمون‌ها حدوداً چه تعداد سؤال از هر فصل مطرح خواهد گردید. پس از آن یک فصل پایه‌ای و اساسی را مشخص کرده‌ایم که بدون فراگیری آن نمی‌توان به تسلط کافی در بقیه فصول رسید و با تسلط بر آن فصل، یادگیری بقیه فصول آسان خواهد شد. نهایتاً سه فصل مهم‌تر را که در آزمون‌ها تعداد سوالات بیشتری به خود اختصاص می‌دهند را مشخص می‌کنیم.

راهکارهای موفقیت در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری برق

در چهار ویدئو زیر می توانید راهکارهای موفقیت در آزمون های ارشد، دکتری و استخدامی را مشاهده کرده و با بکارگیری آنها موفقیت خود را محقق سازید:

1-دروس رشته برق / ضرایب هر درس/ اهمیت هر درس
«جهت دیدن این ویدئو، روی عکس بالا کلیک کنید.»

2-دروس مشترک و غیر مشترک هر گرایش
«جهت دیدن این ویدئو، روی عکس بالا کلیک کنید.»

3-با چه رتبه ای کدام دانشگاه قبول خواهید شد؟
«جهت دیدن این ویدئو، روی عکس بالا کلیک کنید.»

4-مفهوم درصد و تراز و بررسی علمی‌ چند کارنامه
«جهت دیدن این ویدئو، روی عکس بالا کلیک کنید.»

بازگشت به بالا