تطبیق سوالات آزمون وکالت 98 با منابع و تالیفات موسسه آموزش عالی فاضل

بسیار مفتخریم که با کوشش و همکاری اساتید موسسه فاضل، 100 درصد سوالات آزمون وکالت 98 در منابع و تألیفات انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل کاملا بررسی و به داوطلبان آموزش داده شده است. 
این منابع عبارتند از: 
کتب انتشارات موسسه آموزش عالی فاضل 
آزمونهای آزمایشی 
جزوات اساتید 
کارگاههای جمع بندی و حل تست 
امید است متقاضیان آزمون وکالت با درایت و هوشمندی در انتخاب موسسه مناسب که بتواند راه رسیدن به موفقیت را هموار کند، جزو پذیرفته شدگان آزمون وکالت 99 باشند.


تطبیق سوالات مدنی آزمون وکالت 98 با منابع موسسه فاضل


تطبیق سوالات اصول فقه آزمون وکالت 98 با منابع موسسه فاضل


تطبیق سوالات حقوق تجارت آزمون وکالت 98 با منابع موسسه فاضل

تطبیق سوالات درس جزای آزمون وکالت 98 با منابع موسسه آموزش عالی فاضل

تطبیق سوالات آیین دارسی مدنی آزمون وکالت 98 با منابع و تألیفات موسسه فاضل

تطبیق سوالات کیفری آزمون وکالت 98 با منابع موسسه آموزش عالی فاضل

کارگاه های جمع بندی و حل تست های احتمالی آزمون وکالت 98


تطبیق سوالات و تاثیر شرکت در کارگاههای جمع بندی و حل تست های موسسه فاضل


اطلاعات بیشتر: 07132304014

بازگشت به بالا