نمونه تدریس اساتید در کلاس های تدریس صفر تا صد


کلاسهای وکالت (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه) - قضاوت- کارشناسی ارشد- دکتری

اصول فقه – دکتر گلستان رو
Fazel.ac.ir/s/o2.mp4
تجارت –دکتر نعمت الهی
Fazel.ac.ir/s/t2.mp4
آیین دادرسی مدنی-دکتر نعمت الهی
Fazel.ac.ir/s/a1.mp4

حقوق مدنی-دکتر لطفی
Fazel.ac.ir/s/m3.mp4

حقوق جزا – دکتر زارعی
Fazel.ac.ir/s/j2.mp4

آیین دادرسی کیفری- دکتر زارعی
Fazel.ac.ir/s/k2.mp4

آیین دادرسی مدنی-دکتر لطفی
Fazel.ac.ir/s/a2.mp4

حقوق مدنی-دکترحسینی
Fazel.ac.ir/s/m2.mp4

استعداد شغلی–استاد درستی
ویژه آزمون قضاوت

Fazel.ac.ir/s/eg.mp4

تحریر الوسیله-دکتر گلستان رو
ویژه مرکز وکلا

Fazel.ac.ir/s/mt.mp4

آمادگی مرحله مصاحبه
مرکز وکلا

Fazel.ac.ir/s/sm.mp4

حقوق ثبت- استاد نوشدخت
Fazel.ac.ir/s/s.mp4

حقوق اساسی- دکتر پیراسته فر
Fazel.ac.ir/s/as.mp4

جهت ثبت نام کلیک نمایید.

کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

معرفی درس استعداد تحصیلی
دکتری (کلیه رشته ها)

Fazel.ac.ir/s/e.mp4
استعداد تحصیلی دکتری
(کلیه رشته ها)استاد گیلک

Fazel.ac.ir/s/e1.mp4
زبان عمومی کنکور دکتری
(کلیه رشته ها)استاد مکرمی

Fazel.ac.ir/s/z.mp4

متون فقه کنکور کارشناسی ارشد
و دکتری حقوق

Fazel.ac.ir/s/mo.mp4

متون حقوقی(انگلیسی)
کنکور کارشناسی ارشد حقوق

Fazel.ac.ir/s/mh.mp4

جهت ثبت نام کلیک نمایید.

بازگشت به بالا