پاسخنامه تشریحی و تطبیق سوالات آزمون وکالت 98 با کارگاه های حل تست و منابع آموزشی موسسه آموزش عالی فاضل

اصول فقه
حقوق تجارت
آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی مدنی
حقوق مدنی
حقوق جزا

جهت ثبت نام در کارگاه جمع بندی و حل تست های احتمالی ویژه آزمون وکالت 99 کلیک نمایید.

بازگشت به بالا