پکیج کلاسهای آنلاین نظارت و اجرا عمران


خدمات این گروه شامل: 90 ساعت کلاس شامل درس+نکات مهم تستی+ حل تست های نمونه

روزهای برگزاری:روزهای فرد ساعت 17 الی 21 – آغاز ترم : 20 مرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس رضائیان

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :890/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)
شهریه نقدی 890/000 تومان

پکیج کلاسهای آنلاین محاسبات عمران


خدمات این گروه شامل: 90 ساعت کلاس شامل درس+نکات مهم تستی+ حل تست های نمونه

روزهای برگزاری:روزهای زوج ساعت 17 الی 21 – آغاز ترم : 19 مرداد 98

اساتید گروه:آقای دکتر حسام الدین خلیفه

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :960/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)
شهریه نقدی 960/000 تومان

پکیج کلاسهای آنلاین تاسیسات برقی


خدمات این گروه شامل:50 ساعت کلاس شامل درس+نکات مهم تستی+ حل تست های نمونه

روزهای برگزاری:جمعه عصر ساعت 16 الی 20– آغاز ترم : 25 مرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس محمود زاده

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :790/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)
شهریه نقدی 790/000 تومان

پکیج کلاسهای آنلاین تاسیسات مکانیکی


خدمات این گروه شامل: 80 ساعت کلاس

روزهای برگزاری:جمعه عصر ساعت 16 الی 20– آغاز ترم : 25 مرداد 98

استاد گروه:آقای دکتر فلاحی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :790/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)
شهریه نقدی 790/000 تومان

بازگشت به بالا