پکیج کلاسهای نظارت و اجرا عمران-گروه C(شیراز)


خدمات این گروه شامل: 150 ساعت کلاس + 30 ساعت کارگاه حل تست

روزهای برگزاری:پنجشنبه صبح (مخصوص کارگاه حل تست) + پنجشنبه عصر+ جمعه صبح + جمعه عصر – آغاز ترم : 17 مرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس سعید جمالی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/770/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 1/980/000 هزار تومان (3قسط 660هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/770/000 تومان

پکیج کلاسهای محاسبات عمران-گروه B(شیراز)


خدمات این گروه شامل: 170 ساعت کلاس + 20 ساعت کارگاه حل تست

روزهای برگزاری:چهارشنبه عصر (مخصوص کارگاه حل تست) + پنج شنبه عصر+ جمعه صبح + جمعه عصر – آغاز ترم : 17 مرداد 98

اساتید گروه:آقای دکتر نوشاد کشاورزی+ آقای دکتر امیرحسین شفیعی+آقای مهندس مسعود کشتی آرای

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/980/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 2/280/000 هزار تومان (3قسط 760هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/990/000 تومان

پکیج کلاسهای تاسیسات برقی-گروه B (شیراز)


خدمات این گروه شامل:70 ساعت کلاس + 10 ساعت کلاس پیش نیاز

روزهای برگزاری:پنج شنبه عصر+ جمعه صبح– آغاز ترم : 17 مرداد 98

استاد گروه:آقای مهندس محمود زاده

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/674/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 1/860/000 هزار تومان (2 قسط 930 هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/674/000 تومان

پکیج کلاسهای تاسیسات مکانیکی-گروه B (شیراز)


خدمات این گروه شامل: 80 ساعت کلاس

روزهای برگزاری:پنج شنبه عصر+ جمعه صبح– آغاز ترم : 17 مرداد 98

استاد گروه:آقای دکتر فلاحی

شهریه با احتساب تخفیف نقدی :1/674/000 تومان (درصورتی که دانشجوی سابق موسسه باشید 10% مبلغ پس از ثبت نام عودت داده می¬شود)

پرداخت شهریه بصورت اقساط 1/860/000 هزار تومان (2 قسط 930 هزار تومانی)ثبت نام فقط بصورت حضوری. دانشجویان سابق می توانند از 10 درصد تخفیف در ثبت نام استفاده نمایند.
شهریه نقدی 1/674/000 تومان

بازگشت به بالا